سرقبر من ....


شب سر قبرم كه مياي دفتر شعرتم بيار
شب سر قبرم كه مياي دفتر شعرتم بيار


ورق بزن هق هقمو تو بغض تلخ اين مزار
بشين كنار قبر من ، درد و دلامو گوش كن


دلم گرفته نازنين ، برات يه سينه حرف دارم
كنار اين خاك صبور غربتم رو حوصله كن


تو خط به خط گريه هات خاطره هامو دوره كن


مي خوام بگم يادت نره خاطره هامونو عزيز
نه ، نمي گم گريه نكن ، اشك بريز ، اشك بريزيادت نره يه روزي قلب پر از غصه و سرد
غربت چشم هاي تو رو با گريه هاش ترانه كردتنهايي بد جوري داره حوصلمو سر مي بره
حال تو بد تر از منه ، حال من از تو بد تره


بازم بيا ، بازم بيا ترانه تو تو گوش لحظه هام بخون
بزار تا آروم بگيرم يه كم كنار من بمون


بزار صداي گريمون گوش زمين رو كر كنه
بزار كه اشك من و تو گونه ي عشقو تر كنه


بزار خدا ببينه كه من تو ماله هم بوديم
جواب بي جوابيه سوال حال هم بوديم


گريه كن ، گريه كن اين جا آخره خط ظريف احساسه
كسي به ما گير نمي ده ، كسي ما رو نمي شناسه


گريه كن ، گريه كن آخه عشق تو اينجا غريب و بي كسه
گريه كن آخه عشق تو اينجا غريب و بي كسه


غربت قبر من از اون اشكاي تو مشخصه
حالا كه سهم من از چشات هيچي به جز خاطره نيست


يك يادگاري از خودت رو سنگ قبرم بنويس
يك يادگاري از خودت رو سنگ قبرم بنويس

| ........